Vladimir Copic (Senjko)
(Senj, 1891- negdje u SSSR-u, 1939.)
Vladimir Copic bio je ucenik Senjske gimnazije, 
istaknuti revolucionar, 
novinar i urednik partijskih novina.

Bio je i komandant XV. internacionalne brigade 
u sastavu spanjolske republikanske armije.